Najaarskamp terug uit Nepal

17-12-2018

Weer terug uit Nepal!

 

Op zondag 9 december zijn de laatste teamleden veilig op Schiphol geland. In wisselende samenstelling is WfWF 3 weken lang heel actief, zeg maar druk geweest in Nepal. Geen tijd voor tussentijdse rapportages. 

We zijn heel tevreden met alles wat we hebben kunnen doen en hoe we het hebben kunnen doen. 

 

Samen met de ons vergezellende Nepalese artsen zijn we het veldwerk gestart met een meeting waarin we een aantal aspecten van POP in Nepal hebben besproken om ervoor te zorgen dat ieder met dezelfde achtergrondinformatie aan de werkweken kon beginnen.

Het veldkamp in Sunsari overtrof alle verwachtingen met betrekking tot het aantal vrouwen met POP en ook wat betreft het aantal op te leiden ANM’s: vanuit 15 health posts zijn in totaal 31 ANM’s gekomen zowel voor het theoretische onderwijs als voor de praktische dag onderwijs. In totaal zijn 881 vrouwen samen met de ANM’s gezien en onderzocht. Van hen bleek ruim 10% een POP 3 of POP4 te hebben. Onze voorraad aan pessaria dreigde na 1 dag al uitgeput te raken. Na 4 intensieve dagen praktisch onderwijs en behandeling hebben we dit veldkamp met een positief gevoel afgesloten mede ook omdat we alle 31 ANM’s een certificate konden uitreiken.

 

 

Ook in Gorkha (10 dagen) en Dhading (3 dagen) zijn veel vrouwen gezien en zijn health workers opgeleid in het doen van onderzoek naar POP en de pessariumbehandeling. Vrouwen die tijdens het veldkamp bleken een zodanige prolaps te hebben dat operatie was geindiceerd, zijn vrijwel in aansluiting aan het bezoek aan het veldkamp naar het Man Mohan ziekenhuis in Kathamandu getransporteerd en aldaar geopereerd.

 

Het operatieve werk in Man Mohan is heel goed verlopen. Meer dan 20 vrouwen met een POP zijn geopereerd door de gynaecologen van Man Mohan met ondersteuning van de WfWFgynaecoloog. Tijdens de laatste dagen bleken zij de ingrepen zelfstandig te kunnen doen met de WfWFgynaecoloog zittend op een kruk achter de operateurs. Zij kunnen verder!

Ook in Scheer Memorial is hard gewerkt: in ruim 6 dagen tijd zijn 29 vrouwen geopereerd aan een ernstige POP. Ook hier zijn alle operaties door de Nepalese gynaecoloog en/of gynaecoloog in opleiding uitgevoerd met onze assistentie. Hier is al het ‘voorwerk’ door de Nepalese gynaecologen zelf uitgevoerd. Enige ondersteuning van WfWFkant is daarbij wel van nut gebleken. 

Tijdens deze operatieweek is een CME (Continuous Medical Education) gehouden: voordrachten van zowel Nepalese resp WfWF gynaecologen als ook van een van de fysiotherapeuten van SMH over resultaten en problemen bij de behandeling van POP hebben geleid tot een hele nuttige discussie met alle deelnemers aan deze druk bezochte CME.

 

We kijken terug op een uiterst geslaagd najaarskamp.

WfWF is alle teamleden veel dank verschuldigd voor de geweldige inzet en al het werk 

 

Daarnaast is door Neely Kok een verslag gemaakt, dat u hier kunt lezen.