Verslag Veldteam Voorjaar 2019

18-03-2019

 

Op 11 maart is het veldteam (Sandra, Noor, Rianne, Loes) samen met de Nepalese medewerkers na een intensieve teammeeting in KTM vertrokken naar hetdistrict Tanahu waar op 5 achtereenvolgende dagen gynocamps zijn gehouden. Eerst naar Hilehkharke waar ons een warme ontvangst door vertegenwoordigers van de Gaun Palika (= gemeente) Aanbukhaireni (zowel bestuur als vertegenwoordigers van de health afdeling) ten deel is gevallen. In een nog te voltooien gebouw worden 3 onderzoeksruimtes gecreëerd, een counselingsruimte en een ruimte voor de intake van vrouwen. De lokale healthworkers zijn aanwezig en krijgen bij het begin van de dag een theoretische bijscholing over POP waarna ze samen met ons 108 vrouwen hebben onderzocht en de nodige pessaria hebben geplaatst. Aan het eind van de dag hebben we hen een POPcertificaat kunnen uitreiken. De Health Officer van de Gaun Palika belooft voortaan pessaria te verstrekken aan deze health workers.

De volgende dag is er een veldkamp in een health post vlakbij Aanbukhaireni. De vice-mayor van de Gaun Palika is een groot deel van de dag aanwezig om zelf te zien hoe het werk verloopt. Ook hier weer een hele dag training van de healthpost medewerkers. Samen onderzoeken we 118 vrouwen en worden er veel pessaria geplaatst.

Even dreigt het volgende veldkamp in Bakunde niet door te kunenn gaan ivm ongeregeldheden en een staking door de ‘extreme-maoists’. Na rijp beraad en onder bescherming van lokale autoriteiten vertrekken we toch naar Bakunde. Een schitterende tocht over een bergrug. Bij aankomst ziet het rood van de wachtende vrouwen naast een eenvoudige healthpost. Met wat improvisatie worden 3 onderzoeksruimtes gemaakt en zien we samen met de healthworkers 132 vrouwen. 

Ook de Gaun Palikabestuurders zijn weer aanwezig en zorgen voor de nodige sfeer buiten de onderzoekkamers. Op de heenweg naar Bakunde heeft de Health Officer van de GP vanuit de auto nog de nodige vrouwen geadviseerd naar het gynocamp te komen. Dat is wel gelukt. De training van de healthworkers is zo goed gegaan dat we aan hen een aantal vrouwen hebben overgedragen die nog gezien moesten worden maar dat kon door het inmiddels late tijdstip op de dag niet meer door ons begeleid worden. Een terugtocht vol hindernissen bracht ons laat terug in Aanbukhairenie.

Ook de volgende 2 dagen zijn heel goed verlopen al is een aantal van ruim 200 vrouwen voor 1 dag veldkamp wel te groot. 

Al met al mag dit Tanahu gynocamp een groot succes genoemd worden: veel vrouwen gezien, goed getrainde health workers, participatie van het bestuur van de Gaun Palika, medewerking van de lokale autoriteiten, toezeggingen om te zorgen voor ondersteuning van de health workers ook buiten onze aanwezigheid en een financiële bijdrage van de kosten van dit gynocamp door de Gauna Palika van Aanbukhairenie. Zo zou je het voortaan altijd willen….

Loes Harmsen

16 maart, Kathmandu