Gezondheidszorg Nepal

De organisatiestructuur van de gezondheidszorg in Nepal wordt in deze figuur weergegeven. De administratieve reorganisatie die in 2018 is doorgevoerd, heeft ook invloed op de structuur van het zorgsysteem. Zo zijn zones vervangen door provincies en Gaun Palika’s zijn in de plaats gekomen van VDC’s. 

 

Organizational structure of the Department of Health Services in Nepal 

Uit: The health system in Nepal – an introduction

Sinds de introductie van het General Health Plan in 1956 is aanmerkelijke vooruitgang geboekt in de zorgsector. Het doel van dit GHP is het beschikbaar maken van basiszorg voor elke Nepalese burger. Op dit moment heeft de meerderheid van de bevolking nu op 1 tot 2 uur loopafstand een ziekenhuis, een health post of een sub-health post. 

De voorzieningen zijn over het algemeen zeer beperkt.

 

Van bijzondere betekenis zijn de Female Community Health Volunteers (FCHVs). Deze vrouwelijke vrijwilligers zijn afkomstig uit de eigen regio en vervullen een spilfunctie in de gezondheidszorg in Nepal. Na een kortdurende training in de basale aspecten van moeder- en kindzorg, voorzien zij op hun beurt de vrouwen van hun ‘mothergroup’ van informatie over gezondheid en ziekte. 

In heel Nepal zijn meer dan 50.000 FCHV’s werkzaam.