Voorjaarskamp 2018

Op 3 april zijn 2 bestuursleden naar Nepal afgereisd. Een van de eerste activiteiten is het bezoeken van Keshav Pandey, managing director van Mountainleaders. Keshav is een van de weinige overlevenden van de vliegtuigcrash op Tribhuvan airport op 12 maart jl. Keshav heeft al vanaf de eerste bezoeken van WfWF aan Nepal op allerlei gebied ons werk gefaciliteerd. Zelfs nu vanuit zijn ziekenhuisbed houdt hij zich actief bezig met WfWF activiteiten. Zijn herstel verloopt goed, maar hij zal nog enige tijd in het ziekenhuis verblijven ivm revalidatie.

In Scheer Memorial vindt overleg plaats met 3 andere organisaties (Centaura/US, Open Heart/Austr, Adra Nepal) over de mogelijkheden tot verdere integratie van alle activiteiten rondom de POPzorg in Scheer en de districten rondom Scheer. Een veelbelovende start is gemaakt!

Ook met onze andere partners vindt overleg plaats en worden afspraken gemaakt voor het najaar.

Op 8 april is het veldteam gestart met haar werkzaamheden in Lalitpur. Op slechts enkele uren rijden van Kathmandu is de vraag naar POPzorg duidelijk aanwezig. Ondanks flinke regenbuien verloopt het werk voorspoedig. Na een extra onderwijsdag op 15 april zal het team nog een aantal dagen een followup gynocamp in Rasuwa gaan uitvoeren.

 

Verslag van het WfWFveldteam vanuit Lalitpur

 

We hebben een goed draaiend team. Sumitra, een door WfWF opgeleide nurse/counselor, leert de andere nurses die mee zijn naar Lalitpur ook de kneepjes van het counselen. De Nederlandse en Nepalese dokters werken goed samen en het praktische onderwijs aan de healthworkers gaat ook wel goed. De een is enthousiaster dan de andere. De sfeer is goed en bovenal: Bishwa is tevreden. Ook de vertegenwoordiger van de Gaun Pailka is de hele week meegereisd en is zeer content over de stichting. En hij ontdooide zelfs zo dat hij vanmorgen de tas van Emilie naar boven droeg en heeft meegedanst gisterenavond op de verjaardag van Bandana.

 

 

Beschrijving: Macintosh HD:Users:harmsen:Desktop:2018-04-15-PHOTO-00000258 2.jpg

En daarnaast nog een hele bijzondere ervaring van Astrid: dit jongetje is 8 jaar en kwam met zijn moeder mee naar het gynocamp. Hij kon nauwelijks praten. Ik ontdekte dat zijn tongriem te kort was en liet onze dokter Karin dit doorknippen. Nu kan hij  leren praten en dus naar school en zal dus niet meer aan de kant van de samenleving hangen zoals dat gebeurt met gehandicapte kinderen. Dit was zo’n bijzonder moment…….
 

 

 

 

 

 

En dan komt er zondagmiddag opeens bericht dat de wegen in Rasuwa naar Parchyang en Dandagaun door de hevige regenval van de laatste week hebben geleid tot een wegblokkade. Het is onmogelijk om de rivier te passeren. Men is bezig de weg te repareren, maar dat gaat nog dagen duren. Het Rasuwa gynocamp gaat dus waarschijnlijk niet door.

Najaarskamp 2017

 

Een samenvatting van de voorbereidingen van het najaarskamp en de verslagen van het veldteam en van gynaecoloog Loes Harmsen kunt u hier lezen. Wat foto's van het kamp door Loes gemaakt kunt u vinden in het fotoboek.

Daarnaast is de dochter van Annemarie Zwart meegeweest, Lizet Sleutelberg - professioneel fotograaf - waarvan we een selectie van foto's hebben gekregen die in de volgende 2 fotoboeken terug te vinden zijn :

Fotoboek 1 - Lizet Sleutelberg

Fotoboek 2 - Lizet Sleutelberg

 

 

Voorjaarskamp 2017

Wederom werd er gewerkt in het district Parbat. 

Vanuit Kusma bezocht ons team 6 healthposten voor follow-up. Daarna reisden ze door naar Asthamai waar ze in 2 nieuwe healthposten werkten. Ook nu weer lag het accent op onderwijs om de lokale gezondheidsmedewerkers zo ver bij te scholen, dat ze de vrouwen met een prolaps in hun regio zelf kunnen behandelen of gericht kunnen verwijzen voor een operatie.

Er werd dit jaar daarnaast onderwijs gegeven op een aantal middelbare scholen in Parbat samen met Nepalese docenten. Het doel was om meisjes en jongens uit de hoogste klassen bewust te maken van het probleem van de prolaps. Zo kunnen we mogelijk weer een bijdrage aan preventie van prolaps leveren. 

Dit voorjaar ging huisarts Sandra Bijl voor het eerst mee. Ze schreef een verslag van haar indrukken. Daarnaast wat foto's.

 

 

Najaarskamp 2016

De afgelopen twee weken is er weer fantastisch werk verricht door onze Nederlandse en Nepalese vrijwilligers!

In de regio's Parbat en Ilam zijn er in samenwerking met Karuna en Rhest veldkampen opgezet, waar vele vrouwen geholpen konden worden. Tevens heeft een team gynaecologen onderwijs gegeven in de Nepalese ziekenhuizen, om de artsen aldaar op te leiden in de verzakkingsoperaties.

Esther van "Jonge Vrouwen voor Vrouwen" was voor het eerst mee en heeft een verslag van haar ervaringen gemaakt: Verslag Esther en Foto's. 

 

Voorjaarskamp 2016

Voorjaar 2016 is er weer een veldkamp in Parbat geweest, waar een grote Nepali en een kleine Nederlandse delegatie in de vorm van Hester en Annelies hard aan het werk zijn geweest. Zij hebben vele vrouwen bereikt om hun leven te verbeteren.

In de nederzetting Kusma werden onder andere 81 vrouwen geconsulteerd! Fantastisch werk!

 

Najaarskamp 2015

Lees hier een verslag van het ingeperkte najaarskamp van november 2015.

 

Noodhulp aardbeving Nepal

Op 25 april 2015 werd Nepal getroffen door een verwoestende aardbeving. Vele mensen kwamen om, raakten gewond, verloren hun huis. Ook is de infrastructuur zwaar getroffen en waren veel voorzieningen zoals gezondheidsposten niet meer bruikbaar. 

Lees hier het uitgebreide verslag van de hulp die de stichting heeft geboden en de toekomstplannen van Vrouwen voor Vrouwen.

 

Voorjaarskamp 2015

Vlak voordat de verschrikkelijke aardbeving in Nepal heeft plaatsgevonden is er een medisch team in Nepal actief geweest. Ondanks de ernst van de aardbeving en de gevolgen voor het land, wil ik u toch op de hoogte brengen van het resultaat van deze missie. Het programma is wederom erg succesvol geweest. In het nieuwe district in Parbat zijn, bij de veldkampen, in verschillende dorpen in totaal bijna 1000 vrouwen gezien. Daarnaast zijn er maar liefst 21 lokale gezondheidswerkers opgeleid, een mooi resultaat na twee weken werk!

 

Lees voor levendige en meer gedetailleerde informatie het verslag van Agnes Kaslander, Verpleegkundige.

 

Najaarskamp 2014

Dit najaar zijn, naast bestuursleden, drie teams in Nepal actief geweest. Een gynaecologen team, een veldwerk team en een evaluatie team. Het programma was erg succesvol. Er zijn in een nieuw district, Parbat, 800 vrouwen gezien in het veldkamp, 80 vrouwen zijn geopereerd in twee ziekenhuizen, (Scheer MH in Banepa en Manmohan in Kathmandu). Zes gynaecologen i.o. hebben aan het operatie programma meegedaan. 15 lokale gezondheidswerkers zijn getraind in het veld, naast onze eigen student nurses en twee Nepalese artsen.

In acht dorpen in Sindupalchowk en Dhading zijn gezondheidswerkers geinterviewd om het resultaat van ons werk te evalueren. Resultaten en verdere verslagen volgen.

De bestuursleden hebben zich bezig gehouden met organisatorische zaken, deels ook deelgenomen aan de teams.

Hier vind U enkele verslagen van deelnemers.

Fotoboeken volgen nog.

Verslag verpleegkundige Yda de Boer, Gyneacologen team

Verslag huisarts Lonnie ter Braak, Veldteam

 

Verslag gynaecologen najaar 2014

Drie gynaecologen hebben in het najaar 2014 een intensief programma gedraaid in Nepal. Er zijn veel vrouwen geopereerd en jonge gynaecologen hebben praktijk ervaring opgedaan. Lees hier het verslag van Mark Vierhout over het gynaecologen programma.

 

 

Rhest kamp sept 2014

Eind september heeft onze partner Rhest een vervolgkamp uitgevoerd in het Dhadiing district.

 

Door de slechte weersomstandigheden waardoor wegen onbegaanbaar werden is het opvolgbezoek in ons focus district Dhading pas laat uitgevoerd. Eind september lukte het onze counterpart Rhest met als super coordinator en regelaar Uma naar het district te gaan en veraf gelegen plaatsen te bezoeken met een Nepalees medisch team. Ze sluiten gewoon in de moesson tijd een heel district af. Je zal maar ernstig ziek worden...

Tijdens het zgn follow up kamp zijn er zes dorpen bezocht. Het aantal vrouwen wat hierop afkwam was hoog : 625. Hoeveel hiervan controle patiënten waren weten we nog niet. We hopen bij ons November bezoek de getallen te krijgen.

Tijdens dit bezoek werden natuurlijk de verpeleegkundigen in de dorpen voorzien van goede ringen in het kader van ons ringen project Dhading. Zo kunnen vrouwen voortdurend in eigen dorp geholpen worden. 

 

Voorjaarskamp 2014

Het enthousiaste team uit Nederland bestaande uit drie artsen en twee doktersassistenten is weer veilig teruggekeerd uit Nepal. Ze hebben samen met een team Nepalesen twee weken lang onder zware omstandigheden spreekuur gehouden in de kleine dorpjes van het Dhading district. Al deze dorpen waren eerder door onze teams bezocht. Desalniettemin bestond meer dan de helft van de vrouwen die de veldkliniek bezochten uit vrouwen, die voor het eerst kwamen. Het opkomst percentage van de vrouwen die ter controle kwamen was heel behoorlijk: zo'n 30% geschat.

Er zijn 850 vrouwen behandeld en gecontroleerd in het Dhading district en 30 health workers opgeleid.

Deze voorheen getrainde gezondheidswerkers bleken de aangeleerde diagnostiek en het plaatsen van ringen goed te beheersen. De Nepalese vrijwilligers die vooraf aan het kamp voorlichting geven en vrouwen aan sporen naar het kamp te komen hadden heel goed werk verricht. Zij kregen voor hun werk een  Vrouwen voor Vrouwen paraplu.

 

Nettie Schaafsma, huisarts ging  voor de tweede keer mee naar Nepal  met het veldkamp, vergezeld door twee medewerkers uit Huisartspraktijk Deil. Voor Sonja en Annelies was het de primeur: een hele ervaring.

Het verslag van Nettie geeft een hele goede indruk van de omstandigheden waaronder het team werkt. Lees hier haar verhaal.

Foto's zijn te zien via fotoboek voorjaar 2014.