Stichting Vrouwen voor Vrouwen al twee weken hard aan het werk in Nepal

 

Vanaf 17 november is het team van gynaecologen (dokter Vivianne, Thierry en Hans) in twee ziekenhuizen (Scheer Memorial en Man Mohan Teaching Hospital) aan de slag met het ondersteunen van Nepalese gynaecologen bij prolaps-operaties. Er zijn inmiddels 50 vrouwen geopereerd en de meesten van hen zijn alweer thuis of onderweg naar huis. Deze week worden nog ca 10 operaties uitgevoerd. Na vertrek van ons team zullen de Nepalese gynaecologen de vrouwen die nog niet aan de beurt gekomen zijn maar wel geselecteerd voor een operatie, alsnog zelf opereren.

 

Op 24 november heeft een intensieve teamtraining van Nepalese en Nederlandse zorgverleners plaatsgevonden in Kathmandu waarna de volgende dag het 16-koppige Nederlands/Nepalese team onder leiding van dokter Angela in drie auto’s volgepakt met onderwijsmateriaal, pessaria en een mobiele onderzoeksbank in Gorkha is aangekomen. Van dinsdag 26 t/m vrijdag 29 november zijn in Asrang, Borlang en Dhava in totaal 571 vrouwen gezien waarvan 178 (30%) met een matig tot ernstige prolaps. De lokale Auxiliairy Midwives (ANM’s) hebben dus een goede training gehad in het plaatsen van pessaria!

 

De betrokkenheid van de lokale overheid in Gorkha is heel groot. Niet alleen bij de dagelijkse openingsceremonie, maar ook bij het uitvoeren van de werkzaamheden zijn zij ter plaatse. Zo is in Asrang een fourwheeldrive ingeschakeld om de vrouwen die (te) ver weg wonen van de Healthpost op te halen zodat ze toch nog onderzocht kunnen worden.

 

Deze week wordt het veldwerk voortgezet in nabijgelegen dorpen: ook hier worden weer ca 150 vrouwen per dag verwacht. Op 7 december sluiten we dit najaarskamp af en wensen we alvast alle vrijwilligers een hele goede thuisreis.

 

          

 

Voorjaarskamp 2019 

 

Loes is geïnterviewd voor de Nepalese krant.

Lees hier het artikel. 

 

Verslag Veldteam Voorjaar 2019

Op 11 maart is het veldteam (Sandra, Noor, Rianne, Loes) samen met de Nepalese medewerkers na een intensieve teammeeting in KTM vertrokken naar hetdistrict Tanahu waar op 5 achtereenvolgende dagen gynocamps zijn gehouden. Eerst naar Hilehkharke waar ons een warme ontvangst door vertegenwoordigers van de Gaun Palika (= gemeente) Aanbukhaireni (zowel bestuur als vertegenwoordigers van de health afdeling) ten deel is gevallen. In een nog te voltooien gebouw worden 3 onderzoeksruimtes gecreëerd, een counselingsruimte en een ruimte voor de intake van vrouwen. De lokale healthworkers zijn aanwezig en krijgen bij het begin van de dag een theoretische bijscholing over POP waarna ze samen met ons 108 vrouwen hebben onderzocht en de nodige pessaria hebben geplaatst. Aan het eind van de dag hebben we hen een POPcertificaat kunnen uitreiken. De Health Officer van de Gaun Palika belooft voortaan pessaria te verstrekken aan deze health workers.

De volgende dag is er een veldkamp in een health post vlakbij Aanbukhaireni. De vice-mayor van de Gaun Palika is een groot deel van de dag aanwezig om zelf te zien hoe het werk verloopt. Ook hier weer een hele dag training van de healthpost medewerkers. Samen onderzoeken we 118 vrouwen en worden er veel pessaria geplaatst.

Even dreigt het volgende veldkamp in Bakunde niet door te kunenn gaan ivm ongeregeldheden en een staking door de ‘extreme-maoists’. Na rijp beraad en onder bescherming van lokale autoriteiten vertrekken we toch naar Bakunde. Een schitterende tocht over een bergrug. Bij aankomst ziet het rood van de wachtende vrouwen naast een eenvoudige healthpost. Met wat improvisatie worden 3 onderzoeksruimtes gemaakt en zien we samen met de healthworkers 132 vrouwen. 

Ook de Gaun Palikabestuurders zijn weer aanwezig en zorgen voor de nodige sfeer buiten de onderzoekkamers. Op de heenweg naar Bakunde heeft de Health Officer van de GP vanuit de auto nog de nodige vrouwen geadviseerd naar het gynocamp te komen. Dat is wel gelukt. De training van de healthworkers is zo goed gegaan dat we aan hen een aantal vrouwen hebben overgedragen die nog gezien moesten worden maar dat kon door het inmiddels late tijdstip op de dag niet meer door ons begeleid worden. Een terugtocht vol hindernissen bracht ons laat terug in Aanbukhairenie.

Ook de volgende 2 dagen zijn heel goed verlopen al is een aantal van ruim 200 vrouwen voor 1 dag veldkamp wel te groot. 

Al met al mag dit Tanahu gynocamp een groot succes genoemd worden: veel vrouwen gezien, goed getrainde health workers, participatie van het bestuur van de Gaun Palika, medewerking van de lokale autoriteiten, toezeggingen om te zorgen voor ondersteuning van de health workers ook buiten onze aanwezigheid en een financiële bijdrage van de kosten van dit gynocamp door de Gauna Palika van Aanbukhairenie. Zo zou je het voortaan altijd willen….

Loes Harmsen

16 maart, Kathmandu

 

 

Najaarskamp 2018

 

Op zondag 9 december zijn de laatste teamleden veilig op Schiphol geland. In wisselende samenstelling is WfWF 3 weken lang heel actief, zeg maar druk geweest in Nepal. Geen tijd voor tussentijdse rapportages. 

We zijn heel tevreden met alles wat we hebben kunnen doen en hoe we het hebben kunnen doen. 

 

Samen met de ons vergezellende Nepalese artsen zijn we het veldwerk gestart met een meeting waarin we een aantal aspecten van POP in Nepal hebben besproken om ervoor te zorgen dat ieder met dezelfde achtergrondinformatie aan de werkweken kon beginnen.

Het veldkamp in Sunsari overtrof alle verwachtingen met betrekking tot het aantal vrouwen met POP en ook wat betreft het aantal op te leiden ANM’s: vanuit 15 health posts zijn in totaal 31 ANM’s gekomen zowel voor het theoretische onderwijs als voor de praktische dag onderwijs. In totaal zijn 881 vrouwen samen met de ANM’s gezien en onderzocht. Van hen bleek ruim 10% een POP 3 of POP4 te hebben. Onze voorraad aan pessaria dreigde na 1 dag al uitgeput te raken. Na 4 intensieve dagen praktisch onderwijs en behandeling hebben we dit veldkamp met een positief gevoel afgesloten mede ook omdat we alle 31 ANM’s een certificate konden uitreiken.

 

 

Ook in Gorkha (10 dagen) en Dhading (3 dagen) zijn veel vrouwen gezien en zijn health workers opgeleid in het doen van onderzoek naar POP en de pessariumbehandeling. Vrouwen die tijdens het veldkamp bleken een zodanige prolaps te hebben dat operatie was geindiceerd, zijn vrijwel in aansluiting aan het bezoek aan het veldkamp naar het Man Mohan ziekenhuis in Kathamandu getransporteerd en aldaar geopereerd.

 

Het operatieve werk in Man Mohan is heel goed verlopen. Meer dan 20 vrouwen met een POP zijn geopereerd door de gynaecologen van Man Mohan met ondersteuning van de WfWFgynaecoloog. Tijdens de laatste dagen bleken zij de ingrepen zelfstandig te kunnen doen met de WfWFgynaecoloog zittend op een kruk achter de operateurs. Zij kunnen verder!

Ook in Scheer Memorial is hard gewerkt: in ruim 6 dagen tijd zijn 29 vrouwen geopereerd aan een ernstige POP. Ook hier zijn alle operaties door de Nepalese gynaecoloog en/of gynaecoloog in opleiding uitgevoerd met onze assistentie. Hier is al het ‘voorwerk’ door de Nepalese gynaecologen zelf uitgevoerd. Enige ondersteuning van WfWFkant is daarbij wel van nut gebleken. 

Tijdens deze operatieweek is een CME (Continuous Medical Education) gehouden: voordrachten van zowel Nepalese resp WfWF gynaecologen als ook van een van de fysiotherapeuten van SMH over resultaten en problemen bij de behandeling van POP hebben geleid tot een hele nuttige discussie met alle deelnemers aan deze druk bezochte CME.

 

We kijken terug op een uiterst geslaagd najaarskamp.

WfWF is alle teamleden veel dank verschuldigd voor de geweldige inzet en al het werk.

 

Daarnaast is door Neely Kok een verslag gemaakt, dat u hier kunt lezen. 

 

 

 

Voorjaarskamp 2018

Op 3 april zijn 2 bestuursleden naar Nepal afgereisd. Een van de eerste activiteiten is het bezoeken van Keshav Pandey, managing director van Mountainleaders. Keshav is een van de weinige overlevenden van de vliegtuigcrash op Tribhuvan airport op 12 maart jl. Keshav heeft al vanaf de eerste bezoeken van WfWF aan Nepal op allerlei gebied ons werk gefaciliteerd. Zelfs nu vanuit zijn ziekenhuisbed houdt hij zich actief bezig met WfWF activiteiten. Zijn herstel verloopt goed, maar hij zal nog enige tijd in het ziekenhuis verblijven ivm revalidatie.

In Scheer Memorial vindt overleg plaats met 3 andere organisaties (Centaura/US, Open Heart/Austr, Adra Nepal) over de mogelijkheden tot verdere integratie van alle activiteiten rondom de POPzorg in Scheer en de districten rondom Scheer. Een veelbelovende start is gemaakt!

Ook met onze andere partners vindt overleg plaats en worden afspraken gemaakt voor het najaar.

Op 8 april is het veldteam gestart met haar werkzaamheden in Lalitpur. Op slechts enkele uren rijden van Kathmandu is de vraag naar POPzorg duidelijk aanwezig. Ondanks flinke regenbuien verloopt het werk voorspoedig. Na een extra onderwijsdag op 15 april zal het team nog een aantal dagen een followup gynocamp in Rasuwa gaan uitvoeren.

 

Verslag van het WfWFveldteam vanuit Lalitpur

 

We hebben een goed draaiend team. Sumitra, een door WfWF opgeleide nurse/counselor, leert de andere nurses die mee zijn naar Lalitpur ook de kneepjes van het counselen. De Nederlandse en Nepalese dokters werken goed samen en het praktische onderwijs aan de healthworkers gaat ook wel goed. De een is enthousiaster dan de andere. De sfeer is goed en bovenal: Bishwa is tevreden. Ook de vertegenwoordiger van de Gaun Pailka is de hele week meegereisd en is zeer content over de stichting. En hij ontdooide zelfs zo dat hij vanmorgen de tas van Emilie naar boven droeg en heeft meegedanst gisterenavond op de verjaardag van Bandana.

 

 

Beschrijving: Macintosh HD:Users:harmsen:Desktop:2018-04-15-PHOTO-00000258 2.jpg

En daarnaast nog een hele bijzondere ervaring van Astrid: dit jongetje is 8 jaar en kwam met zijn moeder mee naar het gynocamp. Hij kon nauwelijks praten. Ik ontdekte dat zijn tongriem te kort was en liet onze dokter Karin dit doorknippen. Nu kan hij  leren praten en dus naar school en zal dus niet meer aan de kant van de samenleving hangen zoals dat gebeurt met gehandicapte kinderen. Dit was zo’n bijzonder moment…….
 

 

 

 

 

 

En dan komt er zondagmiddag opeens bericht dat de wegen in Rasuwa naar Parchyang en Dandagaun door de hevige regenval van de laatste week hebben geleid tot een wegblokkade. Het is onmogelijk om de rivier te passeren. Men is bezig de weg te repareren, maar dat gaat nog dagen duren. Het Rasuwa gynocamp gaat dus waarschijnlijk niet door.

 

Najaarskamp 2017

 

Een samenvatting van de voorbereidingen van het najaarskamp en de verslagen van het veldteam en van gynaecoloog Loes Harmsen kunt u hier lezen. Wat foto's van het kamp door Loes gemaakt kunt u vinden in het fotoboek.

Daarnaast is de dochter van Annemarie Zwart meegeweest, Lizet Sleutelberg - professioneel fotograaf - waarvan we een selectie van foto's hebben gekregen die in de volgende 2 fotoboeken terug te vinden zijn :

Fotoboek 1 - Lizet Sleutelberg

Fotoboek 2 - Lizet Sleutelberg

 

 

Voorjaarskamp 2017

Wederom werd er gewerkt in het district Parbat. 

Vanuit Kusma bezocht ons team 6 healthposten voor follow-up. Daarna reisden ze door naar Asthamai waar ze in 2 nieuwe healthposten werkten. Ook nu weer lag het accent op onderwijs om de lokale gezondheidsmedewerkers zo ver bij te scholen, dat ze de vrouwen met een prolaps in hun regio zelf kunnen behandelen of gericht kunnen verwijzen voor een operatie.

Er werd dit jaar daarnaast onderwijs gegeven op een aantal middelbare scholen in Parbat samen met Nepalese docenten. Het doel was om meisjes en jongens uit de hoogste klassen bewust te maken van het probleem van de prolaps. Zo kunnen we mogelijk weer een bijdrage aan preventie van prolaps leveren. 

Dit voorjaar ging huisarts Sandra Bijl voor het eerst mee. Ze schreef een verslag van haar indrukken. Daarnaast wat foto's.

 

 

Najaarskamp 2016

De afgelopen twee weken is er weer fantastisch werk verricht door onze Nederlandse en Nepalese vrijwilligers!

In de regio's Parbat en Ilam zijn er in samenwerking met Karuna en Rhest veldkampen opgezet, waar vele vrouwen geholpen konden worden. Tevens heeft een team gynaecologen onderwijs gegeven in de Nepalese ziekenhuizen, om de artsen aldaar op te leiden in de verzakkingsoperaties.

Esther van "Jonge Vrouwen voor Vrouwen" was voor het eerst mee en heeft een verslag van haar ervaringen gemaakt: Verslag Esther en Foto's. 

 

Voorjaarskamp 2016

Voorjaar 2016 is er weer een veldkamp in Parbat geweest, waar een grote Nepali en een kleine Nederlandse delegatie in de vorm van Hester en Annelies hard aan het werk zijn geweest. Zij hebben vele vrouwen bereikt om hun leven te verbeteren.

In de nederzetting Kusma werden onder andere 81 vrouwen geconsulteerd! Fantastisch werk!

 

Najaarskamp 2015

Lees hier een verslag van het ingeperkte najaarskamp van november 2015.

 

Noodhulp aardbeving Nepal

Op 25 april 2015 werd Nepal getroffen door een verwoestende aardbeving. Vele mensen kwamen om, raakten gewond, verloren hun huis. Ook is de infrastructuur zwaar getroffen en waren veel voorzieningen zoals gezondheidsposten niet meer bruikbaar. 

Lees hier het uitgebreide verslag van de hulp die de stichting heeft geboden en de toekomstplannen van Vrouwen voor Vrouwen.

 

Voorjaarskamp 2015

Vlak voordat de verschrikkelijke aardbeving in Nepal heeft plaatsgevonden is er een medisch team in Nepal actief geweest. Ondanks de ernst van de aardbeving en de gevolgen voor het land, wil ik u toch op de hoogte brengen van het resultaat van deze missie. Het programma is wederom erg succesvol geweest. In het nieuwe district in Parbat zijn, bij de veldkampen, in verschillende dorpen in totaal bijna 1000 vrouwen gezien. Daarnaast zijn er maar liefst 21 lokale gezondheidswerkers opgeleid, een mooi resultaat na twee weken werk!

 

Lees voor levendige en meer gedetailleerde informatie het verslag van Agnes Kaslander, Verpleegkundige.

 

Najaarskamp 2014

Dit najaar zijn, naast bestuursleden, drie teams in Nepal actief geweest. Een gynaecologen team, een veldwerk team en een evaluatie team. Het programma was erg succesvol. Er zijn in een nieuw district, Parbat, 800 vrouwen gezien in het veldkamp, 80 vrouwen zijn geopereerd in twee ziekenhuizen, (Scheer MH in Banepa en Manmohan in Kathmandu). Zes gynaecologen i.o. hebben aan het operatie programma meegedaan. 15 lokale gezondheidswerkers zijn getraind in het veld, naast onze eigen student nurses en twee Nepalese artsen.

In acht dorpen in Sindupalchowk en Dhading zijn gezondheidswerkers geinterviewd om het resultaat van ons werk te evalueren. Resultaten en verdere verslagen volgen.

De bestuursleden hebben zich bezig gehouden met organisatorische zaken, deels ook deelgenomen aan de teams.

Hier vind U enkele verslagen van deelnemers.

Fotoboeken volgen nog.

Verslag verpleegkundige Yda de Boer, Gyneacologen team

Verslag huisarts Lonnie ter Braak, Veldteam

 

Verslag gynaecologen najaar 2014

Drie gynaecologen hebben in het najaar 2014 een intensief programma gedraaid in Nepal. Er zijn veel vrouwen geopereerd en jonge gynaecologen hebben praktijk ervaring opgedaan. Lees hier het verslag van Mark Vierhout over het gynaecologen programma.

 

 

Rhest kamp sept 2014

Eind september heeft onze partner Rhest een vervolgkamp uitgevoerd in het Dhadiing district.

 

Door de slechte weersomstandigheden waardoor wegen onbegaanbaar werden is het opvolgbezoek in ons focus district Dhading pas laat uitgevoerd. Eind september lukte het onze counterpart Rhest met als super coordinator en regelaar Uma naar het district te gaan en veraf gelegen plaatsen te bezoeken met een Nepalees medisch team. Ze sluiten gewoon in de moesson tijd een heel district af. Je zal maar ernstig ziek worden...

Tijdens het zgn follow up kamp zijn er zes dorpen bezocht. Het aantal vrouwen wat hierop afkwam was hoog : 625. Hoeveel hiervan controle patiënten waren weten we nog niet. We hopen bij ons November bezoek de getallen te krijgen.

Tijdens dit bezoek werden natuurlijk de verpeleegkundigen in de dorpen voorzien van goede ringen in het kader van ons ringen project Dhading. Zo kunnen vrouwen voortdurend in eigen dorp geholpen worden. 

 

Voorjaarskamp 2014

Het enthousiaste team uit Nederland bestaande uit drie artsen en twee doktersassistenten is weer veilig teruggekeerd uit Nepal. Ze hebben samen met een team Nepalesen twee weken lang onder zware omstandigheden spreekuur gehouden in de kleine dorpjes van het Dhading district. Al deze dorpen waren eerder door onze teams bezocht. Desalniettemin bestond meer dan de helft van de vrouwen die de veldkliniek bezochten uit vrouwen, die voor het eerst kwamen. Het opkomst percentage van de vrouwen die ter controle kwamen was heel behoorlijk: zo'n 30% geschat.

Er zijn 850 vrouwen behandeld en gecontroleerd in het Dhading district en 30 health workers opgeleid.

Deze voorheen getrainde gezondheidswerkers bleken de aangeleerde diagnostiek en het plaatsen van ringen goed te beheersen. De Nepalese vrijwilligers die vooraf aan het kamp voorlichting geven en vrouwen aan sporen naar het kamp te komen hadden heel goed werk verricht. Zij kregen voor hun werk een  Vrouwen voor Vrouwen paraplu.

 

Nettie Schaafsma, huisarts ging  voor de tweede keer mee naar Nepal  met het veldkamp, vergezeld door twee medewerkers uit Huisartspraktijk Deil. Voor Sonja en Annelies was het de primeur: een hele ervaring.

Het verslag van Nettie geeft een hele goede indruk van de omstandigheden waaronder het team werkt. Lees hier haar verhaal.

Foto's zijn te zien via fotoboek voorjaar 2014.