Erkenning

 

ANBI

Als stichting zijn wij officieel erkend als ANBI door de belastingdienst. Daarmee worden de gegevens van onze stichting transparant en weet een ieder dat de stichting financieel betrouwbaar is.

 

Op de website van de Kennisbank Filantropie vindt u al onze gegevens, inclusief een link naar het beleidsplan en het jaarverslag met financiële verantwoording.  De statuten kunt u hier lezen.

 

De stichting Vrouwen voor Vrouwen is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Het CBFkeurmerk heeft geleid tot een beoordeling van het werk van de Stichting Vrouwen voor Vrouwen middels sectorreflectie in 2017. Het rapport kunt u hier lezen. 

Gezien de hoge kosten die CBF jaarlijks doorberekent voor het voortzetten van de erkenning heeft VVV besloten per 01-01-2019 hiervan af te zien. 

 

Meer weten? Kijk op geefgerust.nl

 

Het CBFkeurmerk heeft geleid tot een beoordeling van het werk van de Stichting Vrouwen voor Vrouwen middels sectorreflectie.

 

 

Verantwoording

Brief van minister Kaag

 

Via het CBF heeft het bestuur van VvV een brief van minister Kaag ontvangen waarin zij aandacht vraagt voor recent aan het licht gekomen misdragingen van hulpverleners.

 

Vanzelfsprekend rust op iedere organisatie de verantwoordelijkheid om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

 

Als stichting Vrouwen voor Vrouwen hebben we kennis genomen van de gezamenlijke reactie Partos, Goede Doelen Nederland, Dutch Relief Alliance en SHO/Giro555 (https://www.cbf.nl/nieuwsbericht/hulpsector-werkt-samen-aan-voorkomen-misstanden).

 

De beide in deze reactie genoemde documenten waarin gedragsregels zijn opgenomen zoals branchevereniging Partos die voor haar leden verplicht stelt, kunt u vinden bij Core Humanitarian Standard en de Gedragscode_V2012.