Eenmalige schenking via iDEAL

Stichting Vrouwen voor Vrouwen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kunnen donaties afgetrokken worden van de belasting. Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie over de fiscale voordelen die een schenking aan stichting Vrouwen voor Vrouwen met zich mee kan brengen.

 

Alle bestuursleden en medewerkers van De Stichting Vrouwen voor Vrouwen werken zonder enige vergoeding en declareren niets aan de stichting. De deelnemers aan de kampen betalen zelf hun reis- en verblijfskosten. Er zijn vrijwel geen overhead kosten.

Hierdoor komt nagenoeg uw gehele gift ten goede aan de vrouwen in Nepal, zonder dat er onnodig geld aan de strijkstok blijft hangen.

Namens de vrouwen uit Nepal, alvast hartelijk dank voor uw gift!

 

 

 

Bankrekening- & KvK-nummer

 

Rabobank:       NL52 RABO 0328049239  

KvK:               11057489

 


Ja, graag ontvang ik de nieuwsbrief digtaal