Doorlopende activiteiten

 

  • Ter beschikking stellen van pessaria en studiemateriaal aan getrainde gezondheidswerkers zowel in ruraal gelegen healthposts als in ziekenhuizen.
  • Verstrekken van studiebeurzen aan jonge vrouwen uit de rurale gebieden, die daarmee een opleiding kunnen volgen tot verpleegkundige of verloskundige.
  • Evalueren van de eigen activiteiten door middel van follow-uponderzoek.
  • Mogelijk maken en stimuleren van onderzoek gericht op de mogelijkheden en beperkingen van de behandeling van POP.
  • Samen met Nepalese instellingen onderzoek doen naar de oorzaken van het frequente voorkomen van POP in Nepal.
  • Samenwerken met de lokale overheden met als doel tot een meer structurele aanpak van het probleem te komen.