Activiteiten

 

Een kleine greep uit de activiteiten van de vrijwilligers van Vrouwen voor Vrouwen die ter plaatse zijn in Nepal: 

  • directe behandeling van de verzakking in gezondheidskampen in dorpen in de heuvels en bergen
  • het uitvoeren van operaties
  • het geven van onderwijs en praktische training

 

Het geven van onderwijs en praktische training is de

kern van ons werk zodat Nepalezen dit werk kunnen

overnemen. We proberen de vrouwen en hun partners

bewust te maken van de problematiek. Dit gebeurt door

training van vrouwelijke Nepalese vrijwilligers in de

dorpen. We vertellen ze dat behandeling belangrijk en

zeer zinvol is. Er is speciale aandacht voor hoe een

verzakking kan worden voorkomen. Ook wordt er

uitgelegd hoe ze het kunnen behandelen.

 

Bekijk ook het uitgebreide overzicht van de partners waar wij mee samenwerken en de activiteiten die wij met hen organiseren. Daarnaast doen we vervolgonderzoek om het effect van onze behandeling te evalueren en stimuleren we onderzoek op dit terrein. Kijk hiervoor naar onze publicaties.

 

 

Projecten

Gezondheidskampen

 Er worden gezondheidskampen uitgevoerd in samenwerking met onze lokale partners en de lokale overheid, met

 de volgende onderdelen:

  • Community training: Tijdens deze training worden

      plaatselijke vrijwilligers (Female Health Volunteers)

      voorgelicht over het probleem van de verzakking en

      preventie.

  • ­Veldkamp: Een team van medisch geschoolde vrijwilligers uit Nepal en Nederland bestaande uit huisartsen en assistenten, gynaecologen in opleiding en Nepalese verpleegkundigen houden spreekuur in kleine dorpjes, gelegen in moeilijk bereikbare gebieden.
  • Operaties: In een ziekenhuis worden vrouwen die daar een indicatie voor hebben geopereerd door Nederlandse gynaecologen samen met Nepalese gynaecologen, waarbij de basisprincipes van het opereren worden overgedragen. Gevorderde gynaecologen (al dan niet in opleiding) worden naar behoefte geholpen bij het zelfstandig verrichten van operaties.

 

Registratie en follow up

Tijdens de veldkampen worden van alle vrouwen gegevens vastgelegd en ingevoerd in een database om evaluatie en vervolgonderzoek mogelijk te maken. Alle vrouwen die voorheen zijn behandeld worden uitgenodigd om terug te komen en wordt het resultaat van de voorafgaande behandeling beoordeeld.

 

Scholingsactiviteiten

  • Training tijdens de veldkampen op alle niveaus: lokale krachten, maar ook gynaecologen in opleiding. De training van de lokale gezondheidsvrijwilligers wordt afgesloten met een toets. Bij voldoende kennis en vaardigheden wordt een certificaat uitgereikt.
  • Studiebeurzen: Vrouwen voor Vrouwen stelt voor tien meisjes zonder inkomen een studiebeurs beschikbaar voor de opleiding tot verpleegkundige. Deze verpleegkundigen werken zoveel mogelijk mee in de veldkampen.
  • Gynaecologen: Er is een samenwerking met het overheidsopleidings-ziekenhuis in Kathmandu voor gynaecologie/verloskunde het Paropakar Maternity Hospital. Gynaecologen i.o. lopen stage tijdens veldwerk en het operatie programma. Nederlandse  gynaecologen geven tijdens de bezoeken van VvV enkele colleges aan senior gynaecologen en studenten. Tijdens het jaarlijkse congres van de Nepalese  gynaecologen-vereniging worden presentaties gegeven.

 

Ondersteuning gynaecologische afdeling

Met ziekenhuizen zoals het Dhulikhel ziekenhuis, het Scheer Memorial Hospital en het Manmohan Hospital zijn samenwerkingsovereenkomsten. Indien mogelijk opereren de Nepalese gynaecologen zelf de vanuit het veldkamp verwezen vrouwen. Meer ingewikkelde operaties worden samen met de Nederlandse gynaecologen uitgevoerd.

 

Ondersteuning van onderzoek

Onderzoek naar diverse aspecten van de verzakkingsproblematiek wordt actief ondersteund en begeleid.

 

Ondersteuning van lokale organisaties

Op verzoek worden programma’s uitgevoerd en/of technische en/of financiële ondersteuning gegeven aan Nepalese organisaties.

 

 

 

Locaties

Dhading district (driejaren plan 2012-2015), Sunsari district, Parbat district, diverse dorpen in Sindupalchwok district, ziekenhuizen in Pokhara, Banepa, Dhulikhel en Kathmandu.

 

 

Alle projecten worden uitgevoerd met lokale partners waarvan RHEST onze belangrijkste partner is. De coördinatie van de projecten geschied door onze Nepalese medewerker Bishwa Poudyal.