Bestuur

 

Voorzitter

Loes Harmsen, gynaecoloog

15 jaar geleden ben ik als gynaecoloog voor het eerst met de stichting Vrouwen voor Vrouwen naar Nepal gegaan om daar vrouwen met een gynaecologisch probleem te opereren. Een indrukwekkende ervaring: wat een groot en verborgen probleem is de POP bij vrouwen in ruraal Nepal. En wat een uitdaging om te proberen het onderzoek en de behandeling ervan een brede (Nepalese) basis te geven. Sinds 2017 mag ik als voorzitter van de stichting VvV met een fijn en divers samengesteld bestuur onze werkzaamheden coördineren met Nepalese zorgverleners en vertegenwoordigers van de lokale overheden. Een eervolle en inspirerende taak!

 

Secretaris

Tineke van der Laarse, verpleegkundige

Verpleegkundige en In 2003 mede oprichter van de Stichting Vrouwen voor Vrouwen. 

Sindsdien heb ik met veel inzet geprobeerd een bijdrage te leveren aan verbetering van de behandeling en kennis van POP in Nepal. Ook het verstrekken van een scholarship aan getalenteerde, maar kansarme, meisjes vind ik een prachtige doelstelling.

 

 

Penningmeester

Henny van Hulzen-Berbe, accountant

Henny van Hulzen-Berbé, geboren in 1947 maar nog steeds werkzaam als accountant en belastingadviseur omdat het werk leuk is en ik fijne cliënten heb die het werken leuk maken door het contact dat ik al vele jaren met ze heb.

Ik ben 54 jaar getrouwd, heb 2 dochters, 2 kleinzonen en 2 kleindochters, een rijk bezit.

Ik ben sinds 2012 penningmeester van de Stichting Vrouwen voor Vrouwen. Deze stichting sprak mij aan omdat het een stichting is die de belangen van vrouwen behartigt die geen of weinig rechten hebben. Bovendien vind ik het belangrijk dat alle donaties ten goede komen aan dit doel en er geen vacatiegelden worden uitgekeerd, slechts de gemaakte onkosten worden vergoed.

 

Leden

Thierry van Dessel, gynaecoloog

Sedert 2014 betrokken bij Vrouwen voor Vrouwen. Ik houd me vooral bezig met het ondersteunen van Nepalese gynaecologen als zij prolapsoperaties uitvoeren bij de patiënten die uit onze veldkampen worden aangemeld. Het is erg belangrijk dat we daarbij een coachende rol aannemen om zoveel mogelijk de operaties door de Nepalese artsen te laten uitvoeren. Het uiteindelijke doel is dat we overbodig worden!

Sandra Bijl, huisarts

In 1993 deed in mijn keuze-coschap in het Kanti Children’s Hospital in Kathmandu en voel ik mij verbonden met Nepal. Net na de aardbeving in 2015 was ik in Nepal maar had niet het gevoel dat ik, als huisarts, iets kon bijdragen aan het leed van vrouwen daar. Tijdens de voorbereiding van het FTO urine-incontinentie kwam ik per toeval op de website van de vereniging en ik was meteen enthousiast. Als huisarts kon ik tóch iets betekenen. In 2017 ging ik voor het eerst mee op kamp waarna ik lid werd van het bestuur met als aandachtsgebied het onderwijs.

Angela van Uden, huisarts

Mijn naam is Angela van Uden en ben sinds twee jaar betrokken bij de stichting VvV. Ik hoop met mijn ervaring als huisarts en tropenarts, een steentje bij te kunnen dragen aan het verbeteren van de gezondheid van vrouwen in Nepal. Dat klinkt wellicht ambitieus maar ik geloof in zorg dragen voor elkaar, waar ook ter wereld. Maar dan wel met en kritische houding en zeker ook optrekkend met de lokale bevolking, organisaties en overheden. Ik ben dan ook blij mijn bijdrage te kunnen leveren in het bestuur van Vrouwen voor Vrouwen!

Agnes Kaslander, verpleegkundige

Bijna 5 jaar geleden kwam ik als verpleegkundige Obstetrie & Gynaecologie in contact met de Stichting Vrouwen voor Vrouwen. Na bijna 25 jaar op Obstetrie & Gynaecologie in een perifeer ziekenhuis werkzaam te zijn, wilde ik graag van betekenis zijn daar waar goede zorg ook een belangrijke basis zou moeten zijn. Vrouwen voor Vrouwen sprak mij enorm aan omdat het niet gaat om overnemen van de zorg, maar het overdragen van kennis en kunde aan zorgverleners en vrouwen in ruraal gebied. Vrouwen in ruraal gebied die door Vrouwen voor Vrouwen een beter leven kunnen leiden door onderwijs, onderzoek en behandeling. In april 2015 en 2018 ben ik met de veldkampen mee gegaan. Beide veldkampen waren indrukwekkend en heb ik mooie mensen mogen ontmoeten en mee mogen werken. Sinds voorjaar 2019 mag ik deel uitmaken van het dagelijks bestuur. Ik hoop dat met mijn bijdrage in het bestuur de doelstellingen van de Stichting een bijdrage zullen leveren aan de verbetering van de gezondheid van de Nepalese vrouw.

 

Programmacoordinator Nepal

Bishwa Nath Poudyal

 

Datamanagers

Christine Tamminga, Hans Tamminga, Loes Harmsen

 

Design dataregistratie

Hans Lammers

 

Webdesign

Frank Pietersen 

 

Social Media

Noor Hamstra

 

Webmaster

Noor Hamstra

 

Adviseurs

Marith Volp, huisarts, politicus

Wilma Deerenberg, specialist ouderengeneeskunde

 

De stichting kent een aantal commissies die ad hoc werkzaamheden verrichten: commissie onderwijs, commissie onderzoek en evaluatie, commissie vrijwilligersdag, commissie fundraising.