Organisatie

 

 

Fundraisemedewerker:

Esther de Graaf

Ger de Winter

 

Communicatie:

Nettie Schaafsma

 

Datamanager:

Christine Tamminga

 

Webdesign:

Frank Pietersen 

 

Steering Committee Nepal

In Nepal hebben we een stuurcommissie opgericht met vooral een adviserende en beleidsvoorbereidende functie. Deze commissie vergadert viermaal per jaar onder voorzitterschap van Bishwa Poudyal. Hierin hebben vertegenwoordigers  van onze Nepalese partners zitting, naast twee onafhankelijke adviseurs.

 

 

 

 

Van links naar rechts: Loes Harmsen, Hennie van Huizen, Thierry van Dessel,

Annemarie Swart, Tineke van der Laarse, Dorien Janssen, Heleen Lammers.