Bestuur

 

Voorzitter

Loes Harmsen, gynaecoloog

15 jaar geleden ben ik als gynaecoloog voor het eerst met de stichting Vrouwen voor Vrouwen naar Nepal gegaan om daar vrouwen met een gynaecologisch probleem te opereren. Een indrukwekkende ervaring: wat een groot en verborgen probleem is de POP bij vrouwen in ruraal Nepal. En wat een uitdaging om te proberen het onderzoek en de behandeling ervan een brede (Nepalese) basis te geven. Sinds 2017 mag ik als voorzitter van de stichting VvV met een fijn en divers samengesteld bestuur onze werkzaamheden coördineren met Nepalese zorgverleners en vertegenwoordigers van de lokale overheden. Een eervolle en inspirerende taak!

 

Secretaris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tineke van der Laarse, verpleegkundige

Verpleegkundige en in 2003 mede oprichter van de Stichting Vrouwen voor Vrouwen. 

Sindsdien heb ik met veel inzet geprobeerd een bijdrage te leveren aan verbetering van de behandeling en kennis van POP in Nepal. Ook het verstrekken van een scholarship aan getalenteerde, maar kansarme, meisjes vind ik een prachtige doelstelling.

 

 

 

Penningmeester

Henny van Hulzen-Berbe, accountant

Henny van Hulzen-Berbé, geboren in 1947 maar nog steeds werkzaam als accountant en belastingadviseur omdat het werk leuk is en ik fijne cliënten heb die het werken leuk maken door het contact dat ik al vele jaren met ze heb.

Ik ben 54 jaar getrouwd, heb 2 dochters, 2 kleinzonen en 2 kleindochters, een rijk bezit.

Ik ben sinds 2012 penningmeester van de Stichting Vrouwen voor Vrouwen. Deze stichting sprak mij aan omdat het een stichting is die de belangen van vrouwen behartigt die geen of weinig rechten hebben. Bovendien vind ik het belangrijk dat alle donaties ten goede komen aan dit doel en er geen vacatiegelden worden uitgekeerd, slechts de gemaakte onkosten worden vergoed.

 

Leden

Thierry van Dessel, gynaecoloog

Sedert 2014 betrokken bij Vrouwen voor Vrouwen. Ik houd me vooral bezig met het ondersteunen van Nepalese gynaecologen als zij prolapsoperaties uitvoeren bij de patiënten die uit onze veldkampen worden aangemeld. Het is erg belangrijk dat we daarbij een coachende rol aannemen om zoveel mogelijk de operaties door de Nepalese artsen te laten uitvoeren. Het uiteindelijke doel is dat we overbodig worden!

 

Vrony de Wolff, huisarts

Ik ben Vrony de Wolff, huisarts sinds 2000, met speciale interesse in vrouwengeneeskunde. In 2014 en 2018 ben ik als vrijwilliger op veldkamp geweest met VvV. Dit was een blikverruimende en tevens een schokkende ervaring omdat er nog zoveel te behandelen vrouwspecifiek leed in Nepal bestaat.

Het zwaartepunt in de veldkampen ligt op vraaggestuurd onderwijs geven en samenwerken met de lokale mensen. Dit spreekt mij zo aan dat ik een rol in het bestuur wil spelen de komende jaren.