Over onze stichting

Na veel voorbereidend werk ging het eerste hulpproject in november 2002 van start. Vier enthousiaste huisartsen reisden naar Nepal om vrouwen te helpen. In dat eerste jaar werden in zes dagen tijd 1200 vrouwen onder zeer primitieve omstandigheden geholpen.

 

In 2003 werd Vrouwen voor Vrouwen  officieel opgericht door Molly Verdegaal. Met Tineke van der Laarse en Frank de Kok werd het eerste bestuur gevormd. In 2005 kwam Loes Harmsen onze gynaecoloog erbij. Tot op heden zijn zij nog steeds actief, aangevuld met nieuwe bestuursleden.

 

Door ons nader te verdiepen in de gezondheidssituatie van de vrouwen in Nepal kwamen we in 2004 in contact met Dr. Aruna Uprety. De problematiek van bekkenbodemverzakkingen bleek

een van de belangrijkste gezondheidsproblemen van Nepalese

vrouwen te zijn. Dit vormde het begin van een nauwe samenwerking met de Nepalese organisatie RHEST, die tot op de dag van vandaag bestaat. Inmiddels is RHEST onze belangrijkste partner in Nepal.

 

Vrouwen voor Vrouwen heeft zich in al die jaren ontwikkeld van een spontaan particulier initiatief tot een meer onderbouwde en gestructureerde organisatie. Nog steeds wordt het volledig door enthousiaste vrijwilligers gedraaid. Al deze vrijwilligers krijgen geen enkele vergoeding.

 

In Nepal hebben werken we samen met verschillende Nepalese  organisaties. Hierdoor komt de verantwoordelijkheid te liggen bij deze organisaties en worden zij gestimuleerd om zelf initiatieven te nemen. Op deze manier kunnen zij de verzakkingsproblematiek zelfstandig gaan aanpakken. Hierdoor is er ook geen verspilling door overhead zoals kantoorkosten. De enige betaalde kracht is Bishwa Poudyal. Dit is onze Nepalese programma coördinator en vertegenwoordiger. In Nederland draait de stichting met een bestuur en enkele commissies.

 

Sinds die tijd zijn er tweemaal per jaar gezondheidskampen. Daarnaast zijn er diverse andere activiteiten in Nepal. Zoals educatie in management van verzakkingen, training aan vrouwelijke vrijwilligers voor vrouwengroepen, stimuleren en ondersteunen van onderzoek, follow up onderzoek, stages voor Nepalese gynaecologen in opleiding, preventie activiteiten  en het verstrekken van studiebeurzen (zie projecten voor meer informatie hierover).

 

Jaarlijks worden zo’n 350 Nepalese gezondheidswerkers getraind. De afgelopen jaren zijn zo duizenden vrouwen geholpen!