Over onze stichting

Stichting Vrouwen voor Vrouwen (VVV) is een vrijwilligersorganisatie die gezondheidsprojecten opzet voor vrouwen in Nepal. Deze projecten hebben een medisch karakter en zijn gericht op verzakking van de bekkenorganen (prolaps). Het gaat hierbij niet alleen om een fysiek groot probleem. Een prolaps leidt in Nepal ook vaak tot een sociaal probleem waardoor vrouwen die toch al achtergesteld waren of gediscrimineerd werden, nog meer geïsoleerd raken. 

We zetten dan ook in op verbetering van kennis en kunde van Nepalese zorgverleners. En vooral ook willen we door het geven van voorlichting aan Nepalese vrouwen en mannen de last van dit verborgen probleem verminderen.