Resultaten

Mede dankzij uw bijdrage kan stichting Vrouwen voor Vrouwen zich blijven inzetten om Nepalese vrouwen met verzakkingsproblemen te helpen. Ook kunnen we zo meer aandacht vragen voor de verzakkingsproblemen waardoor ze in toekomst kunnen worden voorkomen.

 

Pelvic Organ Prolapse (POP) in Dhading district

In de periode 2012-2014 is door VvV in samenwerking met RHEST een breed programma “POP in Dhading district” uitgevoerd. In 15 VDC’s (Village Development Committee) zijn in totaal 66 gynocamps gehouden variërend van 2 tot 5 per VDC. In totaal zijn 4 087 vrouwen gezien waarvan 3 350 eenmalig (82%) en 737 (18%) meerdere malen. Al deze vrouwen hebben voorlichting gekregen over POP en POPgerelateerde zaken. Samen met de Nepalese haelthworkers zijn deze vrouwen onderzocht en hebben zij indien nodig, een behandeling voor de POP gekregen in de vorm van een pessarium (ring) of operatie.

 

Hoewel als voorbereiding op de gynocamps door RHEST duidelijk wordt gemaakt dat het om vrouwen met een POPgerelateerd probleem gaat zijn er ook vele vrouwen gezien zonder POPproblemen. Ook voor hen is een van de speerpunten van de VvVgynocamps, te weten voorlichting over POP en informatie over preventieve maatregelen, toch wel heel nuttig. 

 

POP wordt onderverdeeld in 4 stadia, waarbij 1 de meest geringe verzakking is en 4 de hevigste. Hieronder is een schematische weergave van de ernst van de verzakking, van de vrouwen die onze gynocamps bezoeken.

 

Stadia POP gediagnosticeerd:

Stadia POP gediagnosticeerd

Alle vrouwen in de gynocamps hebben informatie over bekkenbodemoefeningen meegekregen. Een klein aantal vrouwen met een POP1 hebben een pessarium gekregen ivm de ernst van de klachten bij een overigens geringe prolaps. Vrouwen met een POP3 of 4 zijn vrijwel allemaal behandeld met een pessarium of een operatie. 

 

Percentage behandelde vrouwen per stadium

Stadium Aantal % behandeld
POP 1 758 4
POP 2 955 28
POP 3-4 679 90

 

In totaal hebben 870 vrouwen een pessarium gekregen. Daarvan zijn 363 vrouwen (=42%) voor controle geweest in een van de gynocamps. Niet alle vrouwen hebben bij dat volgende bezoek het pessarium nog in gebruik. 

 

Follow-up pessarium behandeling

Follow-up Aantal Percentage
In gebruik 180 50%
Niet meer in gebruik 176 49%
Onbekend 7 1%

 

Reden voor stop gebruik pessarium

Reden voor stop gebruik van het pessarium

Bij continueren pessariumgebruik, verzorging pessarium door

In de groep vrouwen met een pessarium die wel teruggezien zijn, heeft 50% van de vrouwen het pessarium in gebruik. Het grootste deel van deze vrouwen verzorgt zelf het pessarium (75%), de overige vrouwen gaan naar de health post voor controle. Wanneer het pessarium niet meer in gebruik is, wordt in 37% van de gevallen als reden aangegeven dat het pessarium eruit gevallen is. Pijnklachten zijn in 28% van de gevallen reden voor voortijdige verwijderen van het pessarium. Vaak wordt dan bij de follow-up opnieuw een (beter passend) pessarium geplaatst.

 

Het volledige rapport is verkrijgbaar bij de Stichting.