Opleiden en trainen

Stichting Vrouwen voor Vrouwen is een kleine Nederlandse NGO met als doel het bevorderen van de gezondheid van Nepalese vrouwen. We richten ons vooral op de educatie rondom het opsporen en behandelen van verzakkingen (prolaps). De gedachte is dat je door het verbeteren van het welzijn van de vrouw de hele familie laat meeprofiteren.                                                

We gaan twee keer per jaar op expeditie met teams van medisch geschoolde vrijwilligers naar Nepal. Er wordt samen met Nepalese artsen, gezondheidswerkers en gynaecologen hulp geboden in moeilijk bereikbare gebieden. We proberen op gestructureerde wijze vrouwen terug te zien om het effect van onze interventies te evalueren.